Rozhodčí FAČR Změna výkladu Pravidla XI-ofsajd

13.08.2013 20:48

Změna výkladu Pravidla XI-ofsajd platí od 1.7.2013

Nový výklad k Pravidlu XI o ofsajdu byl přijat na jednání IFAB (Mezinárodní výbor pro pravidla) v březnu 2013 ve skotském Edinburgh a vstoupil v platnost 1.7.2013.
Dosavadní znění Pravidla XI vytvářelo poměrně široký prostor pro diskuse a pro různé výklady toho, co je a co není ofsajd.
Nový text, platný od 1.7.2013 více odpovídá současným herním situacím a měl by zabránit nedorozuměním, co znamenají klíčové pojmy:
svedení souboje o míč se soupeřem, odražení nebo tečování míče, vědomé zahrání míčem nebo úmyslný obranný zákrok“.
Se změnami by se měli seznámit nejen rozhodčí (což se děje na pravidelných seminářích), ale také hráči, trenéři, funkcionáři fotbalových klubů, a v neposlední řadě samozřejmě i fotbalová veřejnost.
Aby rozhodčí plně pochopili a shodně aplikovali posuzování přestupků proti Pravidlu XI, připravila FIFA a UEFA prezentaci doprovozenou klipy se situacemi, které změny vysvětlují. Tuto prezentaci včetně klipů převzala a doplnila Pravidlová komise FAČR a ve spolupráci s KR FAČR ji předkládá na těchto stránkách rozhodčím i fotbalové veřejnosti k dispozici (prezentaci i klipy lze samozřejmě stáhnout pro případné další využití při výkladu).
Mění se především výklad pro posuzování toho, když se hráč v ofsajdové pozici zapojuje do hry. Dosud platilo, že útočník v podstatě ovlivňoval obránce třeba pouhou přítomností nebo pohybem, když byl od něj vzdálen do dvou metrů. Asistent mohl signalizovat a rozhodčí přerušit hru pro ofsajd. Od 1. července je ale takový útočník v ofsajdu teprve když s obráncem aktivně svede souboj o míč.
Navíc podle nového výkladu není útočník v ofsajdu ani tehdy, kdy se obránce vědomě zapojí do hry a tečuje míč směrem k soupeři v ofsajdové pozici. Bude záležet na AR a rozhodčím, zda takové počínání obránce vyhodnotí jako záměr hrát míčem (úmyslný obranný zákrok), nebo o neúmyslnou teč (intuitivní zákrok). To může zpočátku přinést problémy, ale lze předpokládat, že až si na novou aplikaci Pravidla XI veřejnost zvykne, bude ji s povděkem kvitovat, protože smyslem úpravy je jednak zjednodušení pravidla o ofsajdu a jednak snaha, aby v utkáních padalo více gólů.